image001Virtual Flying Laboratory VFL - the company with vision

image003

Virtual Flying is a company established by five outstanding researchers and Faculty staff from Institute of Informatics at Silesian University of Technology. Based on strong connections with University the company has access to many facilities, laboratories with the equipment and human resources. The localization of the University in Silesia, the most industrial region in Poland, inhabited by over 6 million people, supports the dynamic development of the Company. The owners of the Company successfully applied for a European funding of the Virtual Flying Laboratory. It is not only southern Poland’s most up-to-date professional educational and research base but also only one of its type in Europe. Additionally, the owners of the company have applied for numerous European grants funded from the prestigious 7th Framework Program. The President of the Virtual Flying, Dr. Krzysztof Cyran is the representative of the Silesian University of Technology in such projects as Helicopter Deploy GNSS in Europe – NEXT (HEDGE NEXT), Support on Pre-operational Actions in GNSS (SHERPA), Research on EGNOS/Galileo in Aviation and Terrestrial Multi-sensors Mobility Applications for Emergencies Prevention and Handling (EGALITE) and others. In the HEDGE NEXT project the Institute of Informatics participates in a consortium, which includes such institutions as Pildo Consulting (coordinator), Helios Technology, INAER Helicopteros. Swiss Air-Rescue, TAF Helicopters, HELILEO SAS, CCGx AERO, Warsaw-Babice Airport, Skyguide – Swiss ir navigation services, Polish Air Navigation Services Agency, and Entidad Publica Empresarial Aeropuertos Espanoles y Navegacion A erea. In the SHERPA project the Institute of Informatics participates in a consortium, which includes such institutions as European Satellite Services Provider SAS, Pildo Consultin g, Polish Air Navigation Services Agency, Bulgarian Air Traffic Services Authority, General Directorate of State Airports Authority, Austro Control, Estonian Air Navigation Services, Department of Civil Aviation – Ministry of Communications and Works of Cyprus, State Enterprise Oro Navigacija – Lithuania.

 

 

Key personnel

Krzysztof Cyran , Ph. D., CEO of Virtual Flying – is at the same time the Vice Head of the Institute of Informatics (which is an employer of over 100 researchers, lecturers and other Faculty staff) at Silesian University of Technology. He is the author of over 100 scientific papers including monographs and the coordinator of numerous scientific and technological funded projects.

Oleg Antemijczuk, M. Sc., CTO of Virtual Flying – is an expert in multiconstelation global satellite navigations systems (GNSS), who leads scientific projects for EUROCONTROL.  He is also experienced in design and implementation of the complex video surveillance systems, in 2particular, for US governmental institutions (Department of Correction, NY Police Department, Baltimore Police Department and many others).

Dagmara Sokołowska, M. A., PR Manager of Virtual Flying – is an expert, having more than 10 years’ experience in realization of many international promotional, including scientific and research projects. She was a manager of numerous projects in House of Polish-German Cooperation, implemented together with General Consulate of Germany in Wrocław. She coordinates cooperation of US General Consulate in Kraków with Institute of Informatics.

Krzysztof Tokarz, Ph. D., Hardware Division Manager of Virtual Flying – is the coordinator of cooperation with High-Tech industry and the author of many technological hardware solutions and implementations. He is an expert in microcontrollers and embedded systems.

 

 

Virtual Flying Laboratory

image005image007In an area of over 120m2, equipped by AIRCOM Ltd. with professional flight simulators, the Virtual Flying Laboratory. It consists of two large training units, which in size resemble fuselages and 10 smaller flight simulators. The former – stationary simulators FNTP II and FNTP, II-MCC, which will be used to teach pilotage and navigation as well as for acquiring and extending Commercial Pilot Licenses, Airline Transport Pilot Licenses and Instrument Ratings. These flight simulators will allow for training on aircraft such as Cessna 172 RG, Piper Arrow IV, Piper Seneca III, King Air B200 – due to the construction of the cockpit, flight instruments and their aerodynamic patterns. The remaining 10 flight simulators will help train pilotage and navigation as well as allow pilots to familiarise themselves with aircraft types such as Seneca III, Arrow IV, TB-10, TB-20, C172R, C172RG, C182, Bonanza, Mooney, Baron and King Air B200, their flight instrumentation and aerodynamic patterns. In addition, the Virtual Flying Laboratory will also be enriched by two mobile simulators built onto trailers. This equipment will be used to teach pilotage and navigation of single-engine aircraft such as the Cessna 172, 182, 182 RG and multi-engine aircraft such as the Piper Seneca III, Beech B, 58 Baron, Piston R22, R44, Schweitzer 300, Estrom 280, FX Turbine, MD500 and Bell 206. These mobile simulators will serve a training and promotional role of the Company in the region as well as nationally and on an international scale.  The Virtual light Laboratory will also aid research in the Institute of Informatics. It’s already known, that a part of this research will be performed as part of a collaborative effort with international institutions such as the European Organization for the Safety of Air Navigation EUROCONTROL. This, in turn, serves as indication that the Institute of Informatics and Virtual Flying Company will continue to actively participate in research and education, using the most modern multimedia techniques available in flight simulators as well as collaboration with the Civil Aviation Personnel Education Centre of Central and Eastern Europe and this research will serve to supplement shortages in specialists in the aviation industry.

image009


image002image004image006image008image010image012image014

 

 

ISL

INFORMATYCZNE SYSTEMY w LOTNICTWIE

Opis specjalności

Znaczenie informatyki w lotnictwie jest strategiczne. Celem specjalności jest zapoznanie studentów z informatycznymi urządzeniami obecnymi na współczesnych statkach powietrznych oraz w systemach naziemnych lotnictwa. Omawiane są nowoczesne układy nawigacyjne – w tym europejskie systemy GNSS EGNOS/Galileo, pilotażowe z wykorzystaniem symulatorów wirtualnego latania, a także systemy teleinformatyczne i radiokomunikacyjne (m.in. globalne sieci komercyjne pracujące dla lotnictwa SITA, ARINC), czujniki pomiarowe i sposoby integracji sygnałów z tych czujników. Absolwenci tej specjalności to wysokiej klasy specjaliści z zakresu informatyki, znajdujący zatrudnienie w firmach, w których są projektowane, budowane lub wdrażane zaawansowane urządzenia teleinformatyczne, a więc praktycznie we wszystkich gałęziach nowoczesnego przemysłu, nie tylko lotniczego. Jednakże podstawowy profil absolwentów predestynuje ich do administrowania i użytkowania informatycznych systemów obsługi pasażerów, obsługi ruchu lotniczego i łączności, sieci komputerowych i systemów bezpieczeństwa informatycznego, oraz pełnienia funkcji specjalistów ds. rozwoju lotniczych systemów informatycznych, tj. osób odpowiedzialnych za nadzór nad danymi aeronautycznymi oraz ich merytoryczną weryfikacją, a także za projektowanie nowych modułów lotniczych systemów informatycznych. Umiejętności absolwenta obejmować muszą również współpracę z grupami projektowymi tworzącymi aplikacje aeronautyczne.

Motywacja

Obrazowe stwierdzenie Naczelnika Wydziału informatyki w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, że „nieprawdą jest, że lotnictwo lata na samolotach, ono lata na informatyce” oddaje znaczenie współczesnych systemów przetwarzających informacje w transporcie lotniczym.

W nowoczesnym samolocie jest około 80 systemów informatycznych. W kabinie pilota są to np. systemy nawigacji, kontroli ruchu, sterowania silnikami. Poza tym kabina pasażerska wyposażona jest w systemy bezpieczeństwa, analizatory składu powietrza, systemy audiowizualne itd. Koordynacja ruchu olbrzymiej liczby samolotów nie byłaby możliwa bez sprawnie działających systemów informatycznych. Ze specjalistycznego oprogramowania korzystają linie lotnicze, lotniska oraz wszelkie instytucje zajmujące się organizacją ruchu lotniczego. Cała sfera obsługi lotniska jest skomputeryzowana. Przewoźnik nie sprzeda biletu, a pasażer go nie kupi, jeżeli nie ma systemu rezerwacji, nie odleci też z lotniska, jeśli nie zostanie obsłużony przez system odpraw pasażerskich, celnik nie wpuści nikogo za bramkę, jeśli nie zeskanuje kodu z dowodu osobistego lub paszportu. Z sondażu przeprowadzonego przez magazyn " Airline Business" wynika, że w bieżącym roku 90 proc. portów lotniczych na świecie zwiększy wydatki na informatykę. Jednakże lotniska przyznają, że nie mają strategii wdrażania tych najnowszych rozwiązań. Co czwarty port lotniczy, jako przyczynę wskazał brak zgody w firmach w tej kwestii, a co piąty braki w budżecie. Sondaż wykazał także, że infrastruktura IT na lotniskach najczęściej oddawana jest w outsourcing firmom zewnętrznym. Około 37 proc. portów lotniczych zleca obsługę, utrzymanie i serwis IT wyłonionym w przetargu firmom, które najczęściej nie mają nic wspólnego z lotnictwem. 75 proc. lotnisk chce umożliwić zaawansowane usługi teleinformatyczne. Połowa portów zainwestuje w informatyczne kioski samoobsługowe, w których pasażerowie będą mogli uzyskać informacje o liniach lotniczych, cenach biletów czy dostępnych w terminalu usługach. Co trzecie lotnisko planuje wdrożenie biometrycznych systemów identyfikacji przy odprawie pasażerów. Bardziej konserwatywni zarządzający portami ograniczają się do stosowania nowoczesnych technik identyfikacji i znakowania bagażu. Przedstawiona powyżej krótka charakterystyka wymagań stawianych systemom informatycznym w lotnictwie obrazuje zakres potrzeb w kształceniu wysokokwalifikowanej kadry informatyków mających sprostać tym wymaganiom. Znamienne jest, że jak szacuje Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC)

Polskie lotnictwo będzie potrzebować ok. 23 tys. pracowników w najbliższych 5 latach, w związku z rozwojem branży i starzeniem się kadry. Do 2020 r. powinniśmy, według prognoz, zwiększyć pojemność polskiej przestrzeni powietrznej o 80-100 proc., m.in. przez wprowadzenie nowoczesnych systemów zarządzania przestrzenią, systemów nawigacyjnych oraz urządzeń łączności. Przedstawiciele resortu i ULC podkreślają, że zarówno obsługa lotnisk, jak i przestrzeni powietrznej, wymaga specjalistów. W ich wyszkoleniu ma pomóc Laboratorium Wirtualnego Latania LWL zorganizowane wspólnie z Wydziałem Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach we wspólnych przedsięwzięciach dydaktycznych oraz naukowo-badawczych w zakresie zastosowań informatyki w lotnictwie cywilnym.

image016

 

 

Laboratorium Wirtualnego Latania LWL

image020

image019Specjalność ISL jest prowadzona w oparciu o powstałe w 2011 roku Laboratorium Wirtualnego Latania zlokalizowane na Wydziale AEiI Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Laboratorium o powierzchni 120 m2 zorganizowane ze środków unijnych wyposażone jest w 2 profesjonalne symulatory lotu firmy ELITE typu FNTP II i FNTP II-MCC spełniające wymagania JAR FSTD A/JAR STD-3A umożliwiające prowadzenie profesjonalnych szkoleń pilotów lotnictwa cywilnego w celu zdobywania i przedłużania uprawnień licencji zawodowych CPL, licencji liniowych ATPL oraz lotów wg. wskazań przyrządów pokładowych IR. Symulatory te odwzorowują samoloty klasy Cessna 172 RG, Piper Arrow IV, Piper Seneca III oraz Cessna 172 RG, KingAir B200, Piper Seneca III. Dodatkowo laboratorium wyposażone jest w 10 komputerowych stanowisk laboratoryjnych do prowadzenia zajęć z budowy i oprogramowania symulatorów przez studentów specjalności ISL oraz dwa mobilne symulatory lotów firmy FLYIT zabudowane w przyczepach samochodowych spełniających role pracowni ćwiczebnych urządzenia treningowe śmigłowca służące do nauki pilotażu i nawigacji spełniające kryteria VFR i IFR. Umożliwiające zapoznanie się z śmigłowcami klasy – Piston R22, R44, Schweizer 300, Enstrom 280 FX Turbine MD 500, Bell 206 oraz mobilne urządzenie treningowe samolotu umożliwiające zapoznanie się z samolotami jednosilnikowymi – Cessna 172, 182, 182 RG i wielosilnikowymi - Piper Seneca III, Beech B 58 Baron.

 

Plan studiów


image023


Przedmioty

Modelowanie 3D – Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami graficznymi wykorzystywanymi przy modelowaniu obiektów 3D.

image024

 

Podstawy aerodynamiki – Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą na temat aerodynamiki profili skrzydeł i wpływu zmiany profilu na lot, informacje na temat sił występujących w locie, wpływ siły nośnej, siły oporu na statek powietrzny, podstawy sterowania płatowcem jak i ćwiczenie sytuacji niebezpiecznych, spowodowanych złą konstrukcją płata, opis elementów sterowania lotem statków powietrznych. W ramach laboratorium studenci ćwiczą podstawy lotu, symulacje różnych płatów i ich wpływ na zachowanie statków powietrznych. W ramach zajęć przedstawiany jest także opis budowy systemów lotu helikoptera z porównaniem do konstrukcji samolotu.  

image006

 

Przyrządy pokładowe, awionika – Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą i umiejętnościami w zakresie funkcjonowania przyrządów pokładowych i elementów sterowania lotem statków powietrznych. W ramach przedmiotu przewidziany jest projekt, podczas którego student będzie miał możliwość samodzielnego zaprojektowania mikroprocesorowego urządzenia pełniącego rolę elementu systemu sterowania lotem lub elementu kokpitu statku powietrznego.

image028

 

Sieci komputerowe w lotnictwie – Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z architekturą i funkcjonalnością sieci komputerowych stosowanych w lotnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z mechanizmami deterministycznymi zapewniającymi dostarczenie informacji w wymaganym czasie.  

image030

 

Symulatory lotów – Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami występującymi przy tworzeniu i oprogramowaniu nowoczesnych systemów symulatorów lotu na przykładzie symulatorów kokpitowych ELITE FNPT oraz symulatorów ELITE PI135. Dodatkowym celem jest zapoznanie studenta z technikami integracji systemów GIS, modeli 3D w złożonych systemach wirtualnej rzeczywistości, na przykładzie symulatorów lotu.

image032

Systemy GIS – Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z tzw. geoinformatyką, tj. tematami powiązanymi z planowaniem, projektowaniem, tworzeniem i użytkowaniem systemów geograficznej informacji przestrzennej, przetwarzaniem danych przestrzennych, ze szczegółowym uwzględnieniem zagadnień GIS w zastosowaniach w symulatorach lotu.

image034

Systemy nawigacji satelitarnej GNSS – Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami występującymi przy wykorzystaniu nowoczesnych satelitarnych układów nawigacyjnych – w tym europejskiego systemu GNSS EGNOS/Galileo w lotnictwie. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci maja okazję zapoznać się z działaniem stacji bazowej sieci EDCN (EGNOS Data Collection Network), której nasz zespół jest aktywnym uczestnikiem.

image036

 

 

 


Przydatne linki:

1. Poprzednia strona ZMiTAC ( do czasu przeniesienia treści ) dostępna -> TUTAJ !!

2. Serwer GIT dla projektów z Języków Asemblerowych i SMiW

  (dostęp wyłącznie dla studentów z domeny student.polsl.pl)

3. Serwer Cloud z materiałami pomocniczymi do ćwiczeń i projektów

   (dostęp wyłącznie po zalogowaniu użytkownikiem przydzielonym przez osobę prowadzącą zajęcia)


 


image002image004image006image008image010image012image014

 

 

CSCA

COMPUTER SYSTEMS in CIVIL AVIATION

Description of specialty

The importance of computer science in aviation is strategic. The aim of the specialization is to familiarize students with IT equipment present on modern aircraft and ground-based aviation systems. Modern navigation systems, including European GNSS EGNOS/Galileo systems, piloted using virtual flight simulators, as well as teleinformatics ICT and radio communication systems (including SITA global commercial aviation networks, ARINC etc.), sensors and signal integration methods are discussed. Graduates of this specialization are high-level IT specialists, who can be employed in companies where advanced ICT devices are being designed, built or deployed, practically in all branches of modern industry, not just aviation. However, the basic profile of graduates predestines them for the administration and use of computer systems for passenger handling, air traffic and communications, computer networks and information security systems, and serves as aerospace development specialists. The skills of the graduate must also include co-operation with aeronautical applications.

Motivation

In a modern aircraft are about 80 information systems. In the cockpit are, eg. Navigation, traffic control or motor control systems. In addition, the passenger compartment is equipped with security systems, air composition analyzers, audio-visual systems etc. Coordination enormous number of aircraft traffic would not be possible without a well-functioning information systems. Specialized software is used by airlines, airports and all institutions involved in the organization of air traffic. The whole sphere of airport maintenance is computerized. The air carrier will not sell a ticket, and the passenger will not buy it, if there is no reservation system, passenger cannot fly from the airport, if not handled with a passengers clearance system, the publican will not let anyone to pass the gate, if not scan the identity card or passport code. According to a survey conducted by the magazine „Airline Business" shows that in the next few years 90% airports in the world will increase spending on IT. However, airports admit that they do not have a strategy for the implementation of these latest solutions. Every fourth airport, pointed out as the reason for the lack of agreement in the companies on this issue, and every fifth gaps in the budget. The survey also showed that IT infrastructure at most airports is returned in outsourcing to external companies. About 37% airports orders maintenance and IT services to the companies selected in the tenders, which mostly have nothing to do with aviation sector. 75% airports wants to enable advanced ICT services. Half of the ports will invest in self-service information devices, where passengers will be able to obtain information about the airlines, fares and services available in the terminal. Every third airport plans to implement biometric identification systems at check-in passenger gates. More conservative management ports are limited to the use of modern techniques for the identification and marking of luggage. The above short description of the requirements for IT systems in aviation shows the range of needs in the training of highly qualified personnel specialists designed to meet these requirements.  As estimated by the Polish Civil Aviation Authority (ULC) Polish ground aviation services will need about 23 thousand employees in the next 5 years, during the industry growth and the aging workforce. By 2020 according to forecasts the capacity of the Polish airspace will increase 80-100% by implementation of modern management and space systems, navigation and communication equipment. Representatives of the Ministry of ULC emphasize that both the airports, and airspace services, requires professionals. The Virtual Flying Laboratory VFL cooperating with the Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science in joint science and research projects in the field of computer science in civil aviation.

image016

 

 

Virtual Flying Laboratory VFL

image020

image019SCSA specialty is conducted on the established in 2011 Virtual Flying Laboratory VFL basis located at the Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science studies, Silesian University of Technology in Gliwice. Laboratory area of 120 square meters, organized by the EU funds is equipped with 2 professional ELITE company FNTP II and FNTP II MCC flight simulators meeting the requirements of JAR FSTD A / JAR STD-3A allowing civil aviation pilots provide professional training courses in order to acquire and extend the professional CPL and ATPL licenses, flights by indication of on-board instruments IR. These simulators reproduce Cessna  172 RG Piper Arrow IV Piper Seneca  III and Cessna 172 RG, King Air B200, Piper Seneca  III aircraft class. In addition, the laboratory is equipped with 10 laboratory computer stations to teach CSCA students the flight simulators software and construction. Two FLYIT mobile flight simulators built into the trailers fulfilling lab roles are used as instructional training devices - helicopter for learning piloting and navigation within VFR and IFR criteria. Helicopters class - Piston R22, R44, Schweizer 300 Enstrom 280 FX Turbine MD 500 Bell 206 and mobile device training aircraft which focused on airplanes - Cessna 172, 182, 182 RG and a multiple - Piper Seneca  III Beech B 58 Baron.

 

The study plan

image023


Subjects of study

3D Modelling – The aim of the course is to acquaint students with advanced graphic techniques used for 3D objects modeling.

image024

 

The basics of aerodynamics – The aim of the course is to acquaint students with a basic knowledge of wings aerodynamics profiles and impact of their changes to the forces acting on the fly, impact of lift, drag forces on the aircraft, the base control airframe. In the laboratory, students practice the basics of flight, simulations of different lobes and their impact on the behavior of the aircraft. The course is presented as a description of the construction of a helicopter flight systems, with a comparison to the structure of the aircraft.  

image006

 

Flight instruments, avionics  - The aim of the course is to familiarize students with the basic knowledge and skills in the flight instruments functioning and flight controls action of the aircraft. The course is provided for the project, during which the student will have the opportunity to design own microprocessor units acting as the flight control system component or element of the cockpit of the aircraft.

image028

 

Computer networks in aviation  - aim of the course is to acquaint students with the architecture and functionality of computer networks used in aviation, with particular emphasis on issues related to the deterministic mechanisms ensuring the provision of information in the required time.  

image030

 

Flight simulators  - The aim of the course is to acquaint students with the issues that occur when creating modern software systems and flight simulators for example ELITE FNPT and PI135 simulators. An additional objective is to familiarize students with the techniques of GIS integration, complex 3D models in Virtual Reality systems, for example flight simulators.

image032

GIS  - The aim of the course is to acquaint students with the so-called geoinformatics, related to planning, design, development and use of geographic information systems, spatial processing spatial data, with particular focus on the issues of GIS applications in flight simulators.

image034

Satellite navigation systems, GNSS  - The aim of the course is to acquaint students with the issues when using modern satellite navigation systems - including the European GNSS EGNOS/Galileo in aviation. As part of the laboratory exercises students have the opportunity to familiarize themselves with the base station network EDCN operations (EGNOS Data Collection Network), which our team is an active participant.

image036